Josefine

Josefine är min fru och den jag helst porträtterar med min kamera. De flesta bilder börjar med en tanke hos henne som vi sen utvecklar och skapar tillsammans. Hon har ett lugn och en närvaro i bilderna som gör att de blir väldigt personliga och intensiva porträtt.